กติกาเทคนิคของการแข่งขัน  CBR300R THAILAND DREAM CUP 2015 

กติกาเทคนิคฉบับนี้ออกและบังคับใช้ โดย ฝ่ายมอเตอร์ สปอร์ต : บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด

หมู่ที่ 01 รุ่นการแข่งขัน

เครื่องยนต์ : 4 จังหวะ

ปริมาตรกระบอกสูบ : 286 ซีซี. (CBR300R : STD)  

จำนวนสูบสูงสุด : 1 สูบ

จำนวนวาวล์สูงสุด : 4 วาว์ล

หมู่ที่ 02 คุณสมบัติรถที่เข้าแข่งขัน

02.1 รถจักรยานยนต์แบบรุ่นสปอร์ต ที่ผลิตเพื่อการใช้งานทั่วไปบนถนนสาธารณะทั่วไปซึ่งเป็นรถที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติ Homologated จาก MSAT โดยรถแข่งจะต้องมีคุณสมบัติตามสเปคพื้นฐานของรถแข่งโรดเรซซิ่ง ที่ระบุในหมวดที่ 7 (NCR ปี 2011)

02.2 หน้ากว้างสูงสุดของกะทะล้อ [ Wheel Rim Size ]ขนาดกว้างสุดต้องไม่เกินกว่า ล้อหน้า 3.0 นิ้ว ล้อหลัง 4.5 นิ้ว ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย และได้รับการรับรองคุณสมบัติ Homologated จาก MSAT/FMSCT

หมู่ที่ 03 รถที่ได้รับรองคุณสมบัติห้ามเปลี่ยนแปลงสเปค ดังต่อไปนี้

(คำว่า เปลี่ยนแปลงสเปค หมายถึง การโมดิฟาย เปลี่ยนแปลง และถอดออก)

03.1 แบบของเครื่องยนต์

03.2 จำนวนสูบ

03.3 ช่วงชัก

03.4 รูปทรงภายนอก ขนาด และวัสดุของเสื้อสูบ ปลอกสูบ ฝาสูบ ห้องแคร๊งก์ และห้องเกียร์

03.5 โครงสร้างชุดคลัทช์ และชิ้นส่วนระบบคลัทช์

03.6 วัสดุ ของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์

03.9 จุดตำแหน่งเสื้อสูบ ฝาสูบ ที่สัมพันธ์กับแคร๊งก์

03.10 ระบบไอดี – ไอเสีย, จำนวนวาล์ว, จำนวนของ เรือนลิ้นเร่ง

03.11 วัสดุของฝาครอบแคร๊งก์

03.13 ชุดข้อเหวี่ยง ชุดลูกสูบ

03.14 วาว์ล และ เพลาลูกเบี้ยว

03.15 ปะเก็นเครื่องยนต์

03.16 เรือนลิ้นเร่งหัวฉีด ( ดูหมู่ที่ 06 )

03.17 ถังน้ำมัน (ยกเว้นปากถัง)

03.22 อัตราทดเกียร์ขั้นต้น

03.23 เกียร์ จำนวนเกียร์และอัตราทดเกียร์

03.24 ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์

03.27 ระบบถังพัก [ Petrol Breather ] ในรถ 4 จังหวะ

03.31 ชุดกำเนิดไฟ ACG.

03.40 ต้องติดตั้งตัวบังโซ่สเตอร์หน้า และหลัง (Sprocket guard) เพื่อความปลอดภัย

03.42 ล้อหลัง ( ดูข้อ 04.42 )

03.43 ระบบเบรกหลัง ( ดูข้อ 04.43 )

03.44 ล้อหน้า ( ดูข้อ 04.44 )

03.45 ระบบเบรกหน้า ( ดูข้อ 04.45 )

03.50 เฟรมตัวถัง โครงสร้าง, วัสดุ ( ดูข้อ 04.50 )

03.51 โช๊คอัพหน้า ( ดูข้อ 04.51 )

03.52 ( 52.1 ) ตะเกียบหลัง Rear Swing Arm

( 52.2 ) ระบบกันสะเทือนหลัง

03.53 ระบบบังคับเลี้ยว ( ดู 04.53 )

03.54 รูปทรงภายนอกของชุดฝาครอบตัวถัง (ดู 04.54) ต้องติดตั้งฝาครอบใต้เครื่องยนต์เพื่อกักเก็บของเหลวความสูงไม่ต่ำกว่า 5 ซม. (Under cowl)

หมู่ที่ 04. รถที่ได้รับรองคุณสมบัติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสเปค ดังต่อไปนี้ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฏกติกาพื้นฐานของรถแข่ง

โรดเรซซิ่ง (Road Racing Specification) (หมวดที่ 7.)

การเปลี่ยนแปลงสเปค หมายถึง การโมดิฟาย เปลี่ยนแปลง และถอดออก กติกานี้ระบุเพื่อให้เกิดความชัดเจน

ชิ้นส่วนใดที่ไม่ได้กล่าวถึงในหมู่ที่ 03 และ 04 สามารถเปลี่ยนแปลง หรือถอดเปลี่ยนได้

04.16 เรือนลิ้นเร่งและหัวฉีด

(16.1) ไม่อนุญาตให้ปรับแต่งเรือนลิ้นเร่ง (Throttle Body) และหัวฉีด จากขนาดมาตรฐานที่กำหนด

04.17 (17.1) อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงช่องเติมน้ำมันและฝาถังน้ำมัน

(17.2) อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงท่อน้ำมัน และกรองน้ำมันเชื้อเพลิงได้

04.18 (18.1) อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงท่อไอเสียได้อิสระ (ดูหมู่ที่ 7, 9 )

(18.2) อนุญาตให้ถอดอุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายไอเสียภายนอกเครื่องยนต์ออก การถอดท่อยาง,สายระบายต่างๆ ภายนอกเครื่องยนต์ออก จะต้องมีการปิดวงจรที่ชัดเจน

04.23 อัตราทดเกียร์ขั้นสุดท้าย (สเตอร์หน้า-หลัง)

04.27 ต้องติดตั้งชุดเสื้อหม้อกรองอากาศมาตรฐานประจำแบบเดิม อนุญาตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชุดใส้กรองอากาศ ท่อยางที่ไม่จำเป็นสามารถ ถอดออกได้ (ท่อระบายไอน้ำมันเครื่องและระบายไอน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องถูกติดตั้งเป็นแบบระบบปิดเท่านั้น)

04.30 เปลี่ยนแปลงระบบจุดระเบิด ( A.P.Honda กำหนดให้ใช้ของ HRC เท่านั้น)

04.32 เปลี่ยนแปลง หรือโมดิฟายชุดสายไฟ (A.P.Honda กำหนดให้ใช้ของ HRC เท่านั้น)

04.34 เปลี่ยนแปลง หรือโมดิฟายสายบังคับต่าง ๆ

04.36 อนุญาตให้ถอดแผงมิเตอร์ความเร็ว ( รวมทั้งชุดเฟืองไมล์,สายไมล์ และมิเตอร์อื่น ๆ )

04.40 อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงขนาดของโซ่ (A.P.Honda กำหนดให้ใช้ของ D.I.D เท่านั้น) และถอดบังโซ่ (ต้องติดตั้งตัวบังโซ่ Chain Guard เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น)

04.41 อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอัตราทดขั้นสุดท้าย (สเตอร์หน้า – หลัง)

04.43 อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวัสดุผ้าเบรก สายเบรก และท่อน้ำมันเบรกหลัง

04.45 อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวัสดุผ้าเบรก สายเบรก และท่อน้ำมันเบรกหน้า

04.46 เปลี่ยนแปลงชุดพักเท้า คันเบรก

04.48 อนุญาตให้เปลี่ยนใช้ยางที่ผลิตภายในประเทศ (A.P.Honda กำหนดให้ใช้ยาง IRC เท่านั้น)

04.50 โครงตัวถัง โครงสร้าง, วัสดุ ( ใช้ชิ้นส่วนที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติ จาก MSAT.)

(50.1) อนุญาตให้ตัดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นของเฟรมออก แต่ต้องไม่ทำให้เฟรมขาดความ แข็งแกร่ง เสริมความแข็งแกร่งของเฟรมได้ตามแนวเฟรม

(50.2) เปลี่ยนแปลงพักเท้า และคันเกียร์

04.51 ระบบกันสะเทือนหน้า

(51.1) เปลี่ยนสปริงโช๊คอัพหน้าได้ ปรับปรุงชิ้นส่วนภายในได้

(51.2) เปลื่ยนแปลงฝาครอบแกนโช๊คอัพหน้า เพื่อการปรับตั้งสปริง

04.52 ระบบกันสะเทือนหลัง สวิงอาร์ม โช๊คอัพหลัง

(52.1) เสริมความแข็งแกร่งของสวิงอาร์มเดิม

(52.2) โช๊คอัพหลังเปลี่ยนแปลงได้ หรือใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทย และได้ผ่านการรับรองคุณสมบัติจาก MSAT

04.53 ชุดอุปกรณ์บังคับเลี้ยว

(53.1) อนุญาตให้เปลื่ยนแฮนเดิ้ลบาร์, มือเบรก, มือคลัทช์ และปะกับคันเร่ง

(53.2) อนุญาตให้ใส่โช๊คคอ Steering Damper

04.54 (54.1) อนุญาตให้ ปรับแต่ง ชุดฝาครอบตัวถัง (โดยยังต้องคงรูปแบบเดิมไว้)

04.55 (55.1) อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรูปร่าง และวัสดุเคาว์ลิ่งครอบเบาะ Seat Cowling ยกเว้นการใช้วัสดุราคาแพง เช่น คาร์บอนไฟเบอร์ และเคฟล่าร์

(55.2) อนุญาตให้ถอดบังโคลนหลัง

04.57 อนุญาตให้ใช้น้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันเกียร์ และน้ำมันโช๊คได้อิสระ และน้ำหล่อเย็นที่ FIM ให้การรับรอง

04.59 ชิ้นส่วนทุกชนิดในรถสามารถปรับ Adjusting

คำว่า ปรับ [ Adjusting ] หมายถึง เลือกใช้งานชิ้นส่วนโดยไม่ได้แก้ไขรูปร่างของชิ้นส่วนนั้น ๆ ( ยกตัวอย่าง การปรับระยะห่างของวาล์ว การปรับจังหวะจุดระเบิด การปรับสายเบรก )

04.60 (60.1) จุดยึดต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น สามารถตัด หรือถอดออก

(60.2) อนุญาตให้ทำจุดยึดเพื่อติดเบอร์รถ มิเตอร์ และเบาะนั่ง

หมู่ที่ 05 น้ำหนัก

รุ่น : CBR300R 

น้ำหนักรวม (รถ + นักแข่ง) : 200 กิโลกรัม  

น้ำหนักรถขั้นต่ำ : 135 กิโลกรัม (บวกหรือลบ ได้สูงสุด 5 กิโลกรัม )

หากน้ำหนักรวม เกินกำหนด ให้ลดน้ำหนักรถ ได้ไม่เกิน 5 กิโลกรัม

หากน้ำหนักรวมไม่ถึงกำหนด ให้ถ่วงน้ำหนักรถ ได้ไม่เกิน 5 กิโลกรัม

การชั่งน้ำหนักให้ใช้แบบ Half Dry Weight อันหมายถึงน้ำหนักของรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในสภาพพร้อมแข่ง แต่ไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถคลาดเคลื่อนน้อยกว่าได้ไม่เกิน 1 กิโลกรัม ( หลังการแข่งขัน )

หมู่ที่ 06 รถแข่งที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติ Homologated แล้ว ต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง สเปคให้สอดคล้องกับกติกาดังต่อไปนี้

06.16.1 ขนาดเรือนลิ้นเร่ง

เครื่องยนต์ 1 สูบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 38 มิลลิเมตร (ใช้ของเดิมมาตรฐานประจำแบบ)

หมายเหตุ การวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง หมายถึง ส่วนที่แคบที่สุดในช่องทางเดินไอดี โดยไม่คำนึงถึงรูปร่าง ปีกผีเสื้อ/วาล์วคันเร่ง

06.17 (17.1) ในกรณีเปลี่ยนแปลงช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องติดตั้งท่อระบายล้น [ Over Flow Pipe ] และถังพัก[ Catch Tank ] ขนาดไม่ต่ำกว่า 250 ซี.ซี.

06.27 (27.1) ติดตั้งถังพักในระบบระบายล้นของเครื่องยนต์ [ Engine Breather ] ในรถ 4 จังหวะต้องมีไม่ต่ำกว่า 500 ซี.ซี.

06.32 ติดตั้งสวิทช์ดับเครื่องยนต์ [ Engine Killed Switch ] ในตำแหน่งที่เอื้อมนิ้วถึงในขณะขับขี่

06.35 ถอดเลนส์และไฟส่องสว่าง

06.38 ถอดอุปกรณ์ความปลอดภัย ( ขาตั้ง กระจกส่องหลัง พักเท้าหลัง และไฟเลี้ยวต่าง ๆ รวมทั้งไฟท้าย )

06.56 รถแข่งทุกคัน ต้องใช้ลวดนิรภัยล๊อคฝา หรือน็อตต่าง ๆ ที่อุดของเหลว

หมู่ที่ 07 ห้ามเปลี่ยนแปลงสิ่งต่อไปนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

07.29 การเปลี่ยนแปลง ปรับแต่งโดยใช้อุปกรณ์ วัสดุราคาแพง เช่น โลหะผสมไททาเนียม (Titanium) และคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon fiber) ยกเว้นท่อเก็บเสียง

07.42 การใช้โลหะผสมประเภทเบาในแกนล้อหลัง

07.44 การใช้โลหะผสมประเภทเบาในแกนล้อหน้า

07.48 ปรับแต่ง หรือเซาะร่องยาง

07.53 ในกรณีที่จะใช้โช๊คคอ ต้องห้ามใช้เพื่อเป็นตัวหยุดการหักเลี้ยวของแฮนด์ [ Stopper ]

หมู่ที่ 09 การกำหนดระดับเสียง

ระดับเสียงดังไม่เกิน 105 เดซิเบล (หลังจากการแข่งขัน)

วิธีการวัดเสียง

ติดตั้งเครื่องมือวัดเสียง ในระดับเดียวกันกับปลายท่อไอเสีย โดยขนานระนาบเดียวกันกับพื้น เอียง 45 องศา และห่างจากปลายท่อไอสีย 50 Cm. โดยวัดที่ความเร็วรอบที่ 5000 RPM.

หมู่ที่ 10 การใช้ชิ้นส่วนร่วมกัน

ไม่อนุญาตให้ใช้ชิ้นส่วนร่วมกัน

หมายเหตุ :

1. รุ่นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ได้กับการแข่งขัน HONDA รุ่น CBR300R HRC Version

2. การควบคุมการใช้ยาง อนุญาตให้ใช้ยางที่ MSAT รับรองคุณสมบัติเท่านั้น

A.P.Honda กำหนดให้ใช้ยาง IRC ในการแข่งขัน ( IRC. ผู้สนับสนุนหลัก)

รุ่น IZ003 ขนาดยางหน้า 110/70-17 ขนาดยางหลัง 140/70-17

3. การตรวจสภาพ ก่อนการแข่งขัน ตามหัวข้อความปลอดภัย (หมู่ที่ 06 และ 07)

ตรวจสภาพหลังแข่ง อาจมีการตรวจสอบตามรายการต่อไปนี้

3.1 วัดปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) ให้เป็นไปตามรุ่นการแข่งขัน หมู่ที่ 01

3.2 วัดขนาด เรือนลิ้นเร่ง

3.3 ชั่งน้ำหนัก

3.4 วัดระดับเสียง

3.5 วัสดุภายในเครื่องยนต์

 

 

Panminator
แก้ไขล่าสุดโดย: Panminator
เมื่อ: 5 ธันวาคม 2558 - 22:53

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook