วงศพัทธ์ กิติพงษ์สิริภัค

 

วงศพัทธ์ กิติพงษ์สิริภัค

 

TEAM NUMBER 23

ฮอนด้าสนามจันทร์ เรซซิ่งทีม

INFORMATION
ร้านผู้แทนจำหน่าย บริษัท ฮอนด้า สนามจันทร์ จำกัดจำกัด
ผู้สนับสนุนหลัก -
ผู้สนับสนุนร่วม -
TEAM MANAGER คุณกฤษณะ ลีฬหรัตนรักษ์
CHIEF MECHANIC คุณธนาพงษ์ สินเสงี่ยม
TEAM MECHANIC คุณพรณฐภัทร พาหา
OPERATION คุณกันตพัฒน์ กิติพงษ์สิริภัค

 

Panminator
เขียนโดย: Panminator
เมื่อ: 23 กันยายน 2558 - 12:07

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook